AIM Gestures

My name is ……  What is your name?

Watashi no namae wa ________ desu.   (My name is _________.)

Anata no namae wa nan desu ka? (What is your name?)

nan sai desu ka? – How old are you?

sUKI NA NORIMONO WA NAN DESU KA- wHAT TYPE OF TRANSPORT DO YOU LIKE?